Vrijeschool

Hoewel er een aparte categorie Onderwijs te vinden is op deze website, besloot ik dat het een goed idee was om een aparte categorie aan te bieden voor mijn berichten over het vrijeschoolonderwijs.

Sinds 2015 zijn we bekend met het vrijeschoolonderwijs. De periode dat mijn zoon op de vrijeschool zat is inmiddels voorbij. Hij bezoekt een school voor speciaal basisonderwijs. Mijn dochter gaat nog steeds naar de vrijeschool in Leiden.

Omdat het type onderwijs anders is dan het reguliere onderwijs, is een aparte categorie dan ook op zijn plaats. Lees daarom alles wat ik te melden heb over het vrijeschoolonderwijs.

Vrij?

Even een mythe uit de wereld helpen: het woord vrij in vrijeschool houdt niet in dat leerlingen maar vrij zijn om te doen en laten wat ze willen. Vrij hield oorspronkelijk in dat de scholen vrij waren van overheidsbemoeienis. Dat is inmiddels verleden tijd. Ook de vrijescholen moeten zich richten op de regels van de overheid. Dat de naam nog steeds gebruikt wordt is niet verkeerd. Vrij kan namelijk ook inhouden dat je vrij bent om je te ontwikkelen tot iets waarmee je in balans bent. Niet alleen focussen op het cognitieve, maar ook op het expressieve. Er is immers meer dan alleen maar taal en rekenen. Dat zijn ook belangrijke vakken, dus worden ze ook gegeven op de vrijeschool. Er is alleen meer dan dat.

Je zou kunnen zeggen dat de vrijeschool een aparte plaats inneemt in onderwijsland. Dat is niet helemaal zo. Er zijn meer schoolsoorten die ander onderwijs aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan Daltononderwijs of Montessorionderwijs. Toch zijn de verschillen tussen deze onderwijstypen zo groot, dat er ook binnen het bijzonder onderwijs een onderscheid gemaakt moet worden.

De leer van de vrijeschool is gebaseerd op de antroposofische leer van Rudolf Steiner. In het buitenland dragen dergelijke scholen de naam Waldorf. Een verwijzing naar de allereerste school die door Steiner werd gestart (1919) in Stuttgart. De school richtte zich op de kinderen van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek. Het zou uitgroeien tot een zeer populaire onderwijssoort. In Nederland komen er jaarlijks nieuwe scholen bij. Dat geldt ook voor het buitenland.

Een blog van een racistische bakfiets rijdende vader
Vrijeschool

Een blog van een racistische vader

De afgelopen tijd is er een aantal maal geschreven over vrijeschoolonderwijs. Deze scholen zijn een broeinest van racisme en anti-vaccers, volgens “experts.” Tijd daarom voor een ander geluid. Een blog van een racistische vader.

Lees verder...
Toetsen, toetsen en nog eens toetsen
Onderwijs Vrijeschool

Toetsen, toetsen en nog eens toetsen

Ah ja, we testen onze kinderen graag én vaak. Zodat we een duidelijk beeld kunnen krijgen waar het kind “staat” als het om de ontwikkeling gaat. Zoonlief kreeg de afgelopen week te maken met toetsen, toetsen en nog eens toetsen.

Lees verder...
Moet je niet naar school? - update
Onderwijs Vrijeschool

Moet je niet naar school? – update

In 2015 schreef ik over de overstap van onze zoon van het regulier onderwijs naar de vrijeschool. Inmiddels zijn de zaken drastisch veranderd en is het tijd voor een nieuwe update.

Lees verder...
Drama kastje
Onderwijs Opvoeden Vrijeschool

Drama kastje

Het in elkaar zetten van een kastje is toch niet zo moeilijk?!

Lees verder...
Moet je niet naar school?
Onderwijs Vrijeschool

Moet je niet naar school?

Zoonlief gaat sinds twee weken naar de vrijeschool. De roosters zijn anders, de lesstof is anders. Dit levert de nodige vragen op. Vooral de vraag of zoonlief wel genoeg uren draait. Oftewel: Moet je niet naar school?

Lees verder...