De Goede Huisvader zonder kinderen

Over Harm

De persoon ‘achter’ De Goede Huisvader ben ik: Harm Jagerman. 

Het begon allemaal in 2014. Vanaf dat jaar was ik ‘officieel’ huisvader. Natuurlijk ben ik geen ‘goede huisvader.’ Het is slechts een naam waarmee ik naar voren treed als (t)huisvader. Eentje die ook nog eens schrijft en foto’s maakt (onder andere). 

Via GoedeHuisvader.com lees je meer over mijn beweegredenen, emancipatie en wat ik kan doen voor je als huisvader (geloof mij maar, dat is er). 

Introductie

Het idee ontstond in 2014 om meer te vertellen over mijn leven. Niet dat het een bijzonder interessant leven was, maar om te laten zien dat het ook anders kan. We leven in een modern land, dat in sommige gevallen niet veel anders is dan hoe de zaken er in de jaren vijftig van de vorige eeuw aan toe gingen. Sinds die tijd is er veel veranderd op het gebied van de emancipatie van de vrouw. Nog niet alles. Vandaar dat ik het een goed idee vond om te beginnen aan De Goede Huisvader.

Nee, ik ben niet altijd huisvader geweest. Er waren tijden dat ik fulltime aan het werk was. Dat veranderde na de geboorte van mijn zoon (2008) (ook wel Nummer 1 genoemd). Ik besloot een dag minder te gaan werken, omdat ik het belangrijk vond om er voor mijn kind te zijn. Ook wilde ik een carrière van mijn vrouw (tot aan oktober 2018 Mijn Wetenschapper genoemd, daarna Mijn Partner, Mijn Wederhelft of Mijn Accountmanager) niet in de weg staan. Ik geloof in gelijkheid, dus zij zou dezelfde kansen moeten krijgen als dat ik zou hebben.

Stofzuigen
Surfles

Geen ouderschapsverlof

Na de geboorte van ons tweede kind (ook wel Nummer 2 genoemd) veranderde ons leven. Ik werkte in een ziekenhuis in Leiden en was daar nauw betrokken bij de digitalisering van het papieren archief. De kinderopvang was altijd een uitdaging, vandaar dat ik besloot minder te gaan werken. Ouderschapsverlof werd mij geweigerd, maar een minder aantal uren was wel mogelijk. Wel werd mij verteld dat ik nog steeds geacht werd om dezelfde werkzaamheden uit te voeren. Van 40 uur naar 24 uur en nog steeds dezelfde werkzaamheden uitvoeren…

Burn-out

Dat kon niet goed gaan en dat ging het ook niet. In 2014 kreeg ik te maken met de derde burn-out in mijn leven. De zwaarste van alle drie. Ik voelde mij machteloos en zag geen andere oplossing dan mijn contract te laten beëindigen. Het voelde als een bevrijding. Zeker we er samen goed over nagedacht hadden, mijn partner en ik.

Vanaf 2014 was ik fotograaf en huisvader. Ik werkte op freelancebasis en kreeg leuke opdrachten binnen. Er kwamen zelfs aanvragen binnen voor het ontwikkelen en het beheren van websites. Erg leuk allemaal, maar ik voelde dat het nog niet klaar was. Was ik immers niet gestopt met werken door iets dat mij tegenhield? Ik besloot, wederom in overleg met mijn partner, om de stap te wagen en opnieuw in loondienst te treden. Het blog over het leven als huisvader kwam op een laag pitje te staan. De werkzaamheden als fotograaf werden ook wat meer naar de achtergrond geschoven.

PlayStation 5
Golf

(Terug naar) De fotograferende en schrijvende huisvader

In 2015 werd duidelijk dat onze zoon meer aandacht nodig had. Hij was gediagnostiseerd als hoogbegaafd en had door intense pesterijen op zijn eerste school en het overlijden van zijn opa (2014) een posttraumatische stressstoornis ontwikkeld. Het gevolg: hij wilde niet meer naar school. We kozen ervoor om de overstap te maken van regulier onderwijs naar de vrijeschool. Een ware verademing. Dit bood mogelijkheden. Helaas niet voldoende. Toen zijn zusje ook naar school ging, moesten we de keuze maken om hem naar speciaal basisonderwijs te laten gaan. Er volgde een nieuwe wisseling van functie (mijn werkgever waar ik in 2015 in dienst trad had totaal geen begrip voor de persoonlijke situatie). De nieuwe werkgever toonde zich welwillend. Alleen bleek het niet haalbaar te zijn om voortdurend te blijven wisselen van rooster, wanneer Nummer 1 de nodige aandacht nodig had. Ik koos ervoor – je raad het al, wederom in samenspraak met Mijn Wetenschapper – om het contract in mei 2017 niet voort te zetten. Vanaf dat moment was ik weer huisvader. In die periode was ik al druk bezig met een ander project en het schrijven van teksten voor derden. Vanaf dat moment omschreef ik mijzelf als De fotograferende en schrijvende huisvader.

Meer over mij

Wat doe ik?

In de eerste plaats ben ik huisvader. Dit combineer ik met mijn werkzaamheden als fotograaf, tekstschrijver, digitaal ontwerper en website ontwikkelaar. Meer informatie is te vinden via HarmJagerman.nl.

Ambassadeur

Omdat ik het belangrijk vind om een steentje bij te dragen voor wat betreft emancipatie, beschouw ik mezelf als een ambassadeur voor huisvaders. Meer hierover lees je via GoedeHuisvader.com.

Samenwerken

Voor mij is samenwerken enorm belangrijk. Vooral wanneer het gaat over de inhoud van deze website. Heb je een product of dienst die je door mij wilt voorzien van een recensie? Neem dan contact op.

Waar ben ik te vinden?